นักลงทุนสัมพันธ์

IR@carabaogroup.com

ที่อยู่:

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

หรือกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้