คาราบาวรับมอบรางวัล Alpha Southeast Asia's Institutional Investor Awards for Corporates 2017 จากการจัดผลโหวตของนิตยสาร Alpha Southeast Asia
04-10-2560