สำหรับไตรมาสที่ 2/2564

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 1/2564

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 4/2563

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 2/2563

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 1/2563

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 4/2562

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 3/2562

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 1/2562

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 4/2561

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 3/2561

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 1/2561

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 3/2560

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์

สำหรับไตรมาสที่ 1/2560

เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์